SKOPJE

Podcast o książce, którą wydało Centrum Architektury w 2022 r.

z autorką Kingą Nettmann-Multanowską rozmawia Agnieszka Rasmus

realizacja: Piotr Łyczkowski